Tidigare uppgifter

Här hittar du uppgifter från Programmeringsolympiaden från 1991 och framåt. Vi jobbar pågående med att lägga in dem vårt domarsystem Kattis, där du automatiskt kan testa ditt program mot de testdata som användes i tävlingen. Till en del av uppgifterna finns kommentarer och lösningar i vår wikibook.

Gå till: 2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1991  1990 

2024 Skolkval Uppgifter
Testdata
Lösningar
Resultat
Onlinekval Uppgifter
Lösningar
Resultat
Final Uppgifter
Testdata
Lösningar
Resultat
KATT1 Uppgifter
Testdata
Lösningar
Resultat
KATT2 Uppgifter
Resultat
KATT3 Uppgifter
Resultat
2023 Skolkval Uppgifter
Testdata
Resultat
Onlinekval Uppgifter
Testdata
Resultat
Final Uppgifter
Resultat
KATT1 Uppgifter
Resultat
KATT2 Uppgifter
Resultat
2022 Skolkval Uppgifter
Testdata
Resultat
Onlinekval Uppgifter
Testdata
Resultat
Final Uppgifter
Testdata
Lösningar
Resultat
KATT1 Uppgifter
Testdata
Resultat
KATT2 Uppgifter
Testdata
Resultat
2021 Skolkval Uppgifter
Testdata
Resultat
Onlinekval Uppgifter
Testdata
Resultat
Final Uppgifter
Testdata
Resultat
KATT1 Uppgifter
Testdata
Resultat
KATT2 Uppgifter
Testdata
Resultat
2020 Skolkval Uppgifter
Testdata
Resultat
Onlinekval Uppgifter
Testdata
Resultat
Final Uppgifter
Testdata
Lösningar
Resultat
KATT1 Uppgifter
Testdata
Lösningar
Resultat
KATT2 Uppgifter
Testdata
Resultat
2019 Skolkval Uppgifter
Testdata
Resultat
Onlinekval Uppgifter
Testdata
Resultat
Final Uppgifter
Testdata
Resultat
KATT1 Uppgifter
Testdata
Resultat
KATT2 Uppgifter
Testdata
Resultat
2018 Skolkval Uppgifter
Testdata
Resultat
Onlinekval Uppgifter
Resultat
Final Uppgifter
Resultat
KATT 1 Resultat
KATT 2 Uppgifter
Resultat
2017 Skolkval Uppgifter
Testdata
Resultat
Onlinekval Uppgifter
Resultat
Final Uppgifter
Resultat
KATT 1 Uppgifter
Resultat
KATT 2 Uppgifter
Resultat
2016 Skolkval Uppgifter
Testdata
Lösningar
Resultat
Onlinekval Uppgifter
Lösningar
Resultat
Final Uppgifter
Resultat
KATT 1 Uppgifter
Resultat
KATT 2 Uppgifter
Resultat
KATT 3 Uppgifter
Resultat
2015 Skolkval Uppgifter
Resultat
Onlinekval Uppgifter
Lösningar
Resultat
Final Uppgifter
Resultat
KATT Uppgifter
Resultat
2014 Skolkval Uppgifter
Lösningar
Resultat
Onlinekval Uppgifter
Lösningar
Resultat
Final Uppgifter
Resultat
KATT Uppgifter
Lösningar
Resultat
2013 Skolkval Uppgifter
Lösningar
Resultat
Onlinekval Uppgifter
Lösningar
Final Uppgifter
Testdata
Lösningar
Resultat
KATT Uppgifter
Lösningar
Resultat
2012 Skolkval Uppgifter
Testdata
Lösningar
Resultat
Onlinekval Uppgifter
Lösningar
Resultat
Final Uppgifter
Testdata
Resultat
KATT (Uppgifter)
Resultat
2011 Skolkval Uppgifter
Testdata
Lösningar
Resultat
Onlinekval Uppgifter
Lösningar
Resultat
Final Uppgifter
Testdata
Lösningar
Resultat
KATT (Uppgifter)
Lösningar
Resultat
2010 Skolkval Uppgifter
Testdata
Lösningar
Resultat
Onlinekval (Uppgifter)
Lösningar
Resultat
Final Uppgifter
Testdata
Lösningar
Resultat
KATT 1 Uppgifter
Lösningar
Resultat
KATT 2 Uppgifter
Lösningar
Resultat
2009 Skolkval Uppgifter
Testdata
Lösningar
Resultat
Onlinekval Uppgifter
Lösningar
Resultat
Final Uppgifter
Testdata
Lösningar
Resultat
2008 Skolkval Uppgifter
Testdata
Lösningar
Resultat
Onlinekval Uppgifter
Lösningar
Resultat
Final Uppgifter
Testdata
Lösningar
Resultat
2007 Skolkval Uppgifter
Testdata
Lösningar
Resultat
Onlinekval Uppgifter
Lösningar
Resultat
Final Uppgifter
Testdata
Lösningar
Resultat
2006 Skolkval Uppgifter
Testdata
Lösningar
Final Uppgifter
Testdata
Lösningar
2005 Skolkval Uppgifter
Testdata
Lösningar
Final Uppgifter
Testdata
2004 Skolkval Uppgifter
Testdata
Final Uppgifter
Testdata
2003 Skolkval Uppgifter
Testdata
Final Uppgifter
Testdata
2002 Skolkval Uppgifter
Testdata
Lösningar
Final Uppgifter
Testdata
Lösningar
2001 Skolkval Uppgifter
Testdata
Lösningar
Resultat
Final Uppgifter
Testdata
Resultat
2000 Skolkval Uppgifter
Testdata
Final Uppgifter
1999 Skolkval Uppgifter
Testdata
Final Uppgifter
1998 Skolkval Uppgifter
Final
1997 Skolkval
Final Uppgifter
1996 Skolkval Uppgifter
Testdata
Final
1995 Skolkval Uppgifter
Testdata
Final Uppgifter
1994 Skolkval Uppgifter
Testdata
Final Uppgifter
1993 Skolkval Uppgifter
Testdata
Final
1991 Skolkval Uppgifter
Testdata
Final Uppgifter
1990 Skolkval Uppgifter
Final Uppgifter