IOI 2004: Olympiad i skuggan av olympiaden


Den svenska truppen IOI 04. Från vänster Fredrik Svensson, Hans Wennborg, Pär Söderhjelm, Per Alexandersson, Håkan Strömberg, Chen Xing

2004 års IOI, den 16:e i ordningen, hölls i Aten strax efter det att den siste mannen gått i mål och den olympiska elden släckts i den stora -- riktiga olympiaden.

IOI står för International Olympiad in Informatics, ett trots namnet, årligen återkommande evenemang öppen för gymnasister från hela världen. Mest då för de som är intresserade av att lösa matematiska och kombinatoriska problem med hjälp av dator. Antalet deltagande länder växer hela tiden. I år fanns cirka 80 länder på plats. När Sverige stod som värld 1994 deltog 49 länder.

Idén med en internationell olympiad i datalogi för gymnasister, föreslogs vid the 24th General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) i
Paris av den bulgariske delegaten professor Sendov i oktober 1987. I maj 1989 hölls sedan den första IOI som då också sponsrades av UNESCO.

IOI är en av sex internationella olympiader i naturvetenskapliga ämnen öppen för gymnasister från hela världen.

IOI's huvudsyfte är att stimulera intresset för datalogi och informationsteknik. Ett annat minst lika viktigt mål är att föra samman begåvade ungdomar för ett kulturellt och vetenskapligt utbyte. Mer information om IOI finns på Internet under
adressen: olympiads.win.tue.nl/ioi/

De närmaste årens IOI-värdar:

År Land
2005 Polen
2006 Mexico
2007 Croatien
2008 Egypten

Under den vecka olympiaden pågår är två dagar vikta för själva tävlandet, i övrigt ägnar sig de tävlande åt att träffa varandra och besöka turistattraktioner.

Årets trupp, till vilken de tävlande kvalificerat sig via vår nationella tävling, ProgrammeringsOlympiaden, bestod av

För samtliga tävlande var detta första gången i IOI. Normalt behövs det minst en tävling i ryggen innan man kan göra sig själv rättvisa. Den erfarenheten skulle studenterna kunnat få om vi deltagit i BOI’04 i Lettland under våren. Men den här gången räckte inte pengarna till. BOI är ett träningsläger för länderna runt Östersjön, som så långt möjligt försöker kopiera den stora tävlingen och där vi normalt deltar.

Bäst klarade sig Chen med en silvermedalj, inte alls långt från den ädlaste valören. Chen har just börjat gymnasiet och gick fortfarande i högstadiet då han kvalificerade sig. Men även Per, Hans och Fredrik gjorde väl ifrån sig och var alla nära medalj.


Chen tar emot sin silvermedalj

Medaljligan 1989-2004

Sverige har genom åren klarat sig mycket bra i IOI. Det är anledningen till att vi här presenterar maratontabellen över tidigare tagna medaljer åren 1989-2004. De 20 bästa av 71 länder som tagit medalj:

Land G S B Med
Kina 34 17 12 63
Ryssland 26 16 10 52
Polen 17 18 18 53
Korea 17 15 16 48
Rumänien 16 24 13 53
Slovakien 16 19 11 46
USA 13 20 13 46
Bulgarien 11 20 22 53
Sverige 11 14 14 39
Tjeckien 11 9 20 40
Ungern 10 16 22 48
Iran 8 25 15 48
Tyskland 8 20 20 48
Vietnam 8 19 24 51
Finland 5 15 14 34
Estland 5 12 18 35
England 5 9 17 31
Thailand 4 16 26 46
Singapore 4 14 15 33
Lettland 4 12 23 39