Årets tävling (2017)

Programmeringsolympiaden består av två omgångar: en kvalificeringsomgång öppen för alla gymnasieelever och en finalserie med två deltävlingar för de 20-30 högst placerade i kvalet. De fyra med högst sammanlagd poäng i finaltävlingarna får representera Sverige i årets International Olympiad in Informatics (IOI) som avgörs i Iran i sommar. Men redan i maj åker de till Norge som i år för första gången arrangerar Baltic Olympiad in Informatics (BOI), en motsvarande tävling för länderna runt Östersjön, vilken även fungerar som träningsläger. I BOI finns dessutom två extraplatser normalt reserverade för elever från årskurs 1 eller 2.

Uppgifterna i programmeringsolympiaden är av algoritmisk karaktär. Du kan få en god uppfattning av typen genom att studera tidigare års uppgifter. Om hur tävlingen fungerar rent konkret kan du läsa mer om på hur tävlar man?.

Kvalomgången

Det finns två olika sätt att kvalificera sig till finalen. Antingen genom att tävla i den traditionella kvaltävlingen som genomförs på landets gymnasieskolor i början av vecka 49. Eller genom att delta i det efterföljande Online-kvalet, där man löser en liknande uppsättning problem på sin fritid och skickar in lösningarna via Internet med hjälp av den automatiska rättningsdomaren Kattis. Syftet med detta Online-kval är förstås att ge även de elever vars skola inte anordnar en egen tävling en chans att delta i programmeringsolympiaden, men det går utmärkt att vara med i båda.

Traditionellt kvalOnline-kvalet
Var?På alla gymnasieskolor där det finns en intresserad lärare.På Internet
När?Varje skola bestämmer ett datum mellan 28-30 november 2016.Tävlingen pågår 1-4 december 2016, men en uppgift kommer vara tillgänglig i förväg.
AnmälanTill ansvarig lärareHär
Tävlingstid4 timmarObegränsad (inom tävlingens ramar)
ProgrammeringsspråkValfritt så länge det är tillgängligt på skolan.C, C++, Java, Python 2, Python 3, C#, Objective-C, Go, Haskell
KompilatorerValfrittDe som finns på Kattis
In- och utdataDialog med användarenWhitespace-separerad, läsning från standard input, skrivning till standard output
InlämningTill ansvarig lärareVia Kattis
RättningManuell, görs av ansvarig lärare efter tävlingenAutomatisk, direkt vid inskickningen

Finalomgången

För de 20-30 som gått vidare i kvalet består uttagningen till IOI och BOI av två sorters deltävlingar vars poäng vägs ihop:

Eftersom vi i finalen använder Kattis i alla finaltävlingarna kommer de tillåtna språken att begränsas till C, C++, Java, Python, C#, Go och Objective-C och Haskell. Om du har önskemål om andra språk så kontakta oss så kanske vi kan föreslå Kattis att implementera språket.

Uppgifterna i internet-tävlingarna är betydligt svårare än i onsite-finalen, men å andra sidan är tidspressen att vara mindre, så att man har förutsättningar för att tänka ut och implementera effektiva algoritmer av den typ som krävs i de internationella tävlingarna.

Segraren i onsite-finalen räknas dock som svensk gymnasiemästare i programmering. Vi har full förståelse för att alla inte kan/vill delta i internet-tävlingarna som kräver mer träning och egna studier.

Sponsorer